Teresa Jędral – Twój Burmistrz

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Góra Kalwaria, moi znajomi i sąsiedzi,

zbliżają się wybory samorządowe na kadencję 2024-2029, w których będę kandydować na Burmistrza oraz ubiegać się o mandat radnej do Rady Miejskiej Góry Kalwarii.

O mnie

Obecnie pełnię funkcję sołtyski i radnej. Jestem mieszkanką sołectwa Baniocha-osiedle. Mam 67 lat. Jestem emerytką ale wciąż pełną energii i chęci do działania. Uczęszczałam do Liceum w Górze Kalwarii i ukończyłam Studium Ekonomiczne w Warszawie. Całe moje życie jest związane z Baniochą. Tu założyłam rodzinę i wspólnie z mężem wychowaliśmy troje dzieci. Jedna córka jest adwokatem, druga córka i syn ukończyli studia Pedagogiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Dzieci są moją dumą. Jestem również szczęśliwą babcią czwórki wnuków.

Moje życie zawodowe związane było z pracą w Zakładzie Produkcji Kineskopów Kolorowych Thomson Polkolor, w którym przepracowałam ponad 30 lat na różnych stanowiskach ale największe doświadczenie zawodowe zdobyłam jako handlowiec współpracując z różnymi kontrahentami.

Posiadam liczne kursy i szkolenia z zakresu  prezentacji, zarządzania czasem, komunikacji interpersonalnej, negocjacji, kompetencji, skutecznego działania w warunkach stresu, programów komputerowych, wdrażania systemów jakości.

Jestem osobą otwartą, komunikatywną i pozytywnie nastawioną do otoczenia a jednocześnie mocno stąpającą po ziemi. Z zapałem i konsekwencją dążę do założonego celu, czego przykładem może być wybudowanie  3 zjazdów z ul. Puławskiej na drodze DK 79 w ulice osiedlowe,  o które zabiegałam przez wiele lat.

Gmina jest jak przedsiębiorstwo dlatego też doświadczenia i umiejętności zdobyte w dużej korporacji pozwolą mi skutecznie zarządzać budżetem miasta, rozwijać lokalną działalność gospodarczą, efektywnie zarządzać projektami i zespołem.

Doświadczenie społeczne zdobyłam pełniąc funkcję sołtysa przez dwie kadencje, radnej od 2018 r. a także członka Stowarzyszenia „Razem dla Góry” oraz Koła Emerytów i Rencistów. Jako sołtys sołectwa Baniocha-osiedle dbam o dobro naszej społeczności i miejscowości, angażując się w liczne inicjatywy i projekty na rzecz mieszkańców np:

W zakresie poprawy infrastruktury drogowej doprowadziłam do wybudowania dróg: ulicy Dąbrówki, Kościelnej, Zakola, Spacerowej (interpelacja jako radnej z 22.02.2021), Długiej (interpelacja jako radnej z 22.03.2021), Szkolnej, nakładki asfaltowej na części ul. Sportowej oraz chodnika wzdłuż drogi powiatowej o długości ok. 1km, ul. Słonecznej (interpelacja jako radnej z 12.04.2021) z realizacją w 2024 r. oraz w marcu 2024 dokończono położenie nowej nakładki asfaltowej w sołectwie Solec (interpelacja jako radnej 7.04.2022)

W ramach poprawy wizerunku miejscowości wykoszone zostały działki gminne w sołectwie,  uzupełnione tabliczki z nazwami ulic.

W ramach programu MIAS „Mazowsze dla sołectw”  została wybudowana altana na placu zabaw za kwotę 20.000 zł, na podstawie opracowanego przeze mnie wniosku, a  2024 roku uzyskana została kwota 150.000 zł  na sfinansowanie zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwach Baniocha-osiedle, Podgóra, Królewski Las, Podłęcze i Moczydłów”.

Byłam także inicjatorką niektórych przedsięwzięć w ramach realizacji z funduszu sołeckiego,  dot. budowy i rozbudowy placu zabaw przy gliniance Dąbrówka i Szkole Podstawowej w Baniosze: budowa street Workout, zainstalowanie oświetlenia parkowego i urządzeń – zabawek dla dzieci, zainstalowania ławek i koszy na śmieci, stołu do tenisa stołowego, oświetlenia ulicznego przy ul. Puławskiej od nr 50-58, koszenia gminnych terenów zielonych.

Jako radna uczestniczyłam w pracach komisji: Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego, Finansowej, Rewizyjnej, Mieszkaniowej, Społecznej Zdrowia  a także Gminnej Rady Seniorów. W pełnieniu tych funkcji wykorzystałam swoje zdolności przywódcze, umiejętności pracy w zespole, komunikacji z mieszkańcami oraz kompetencje w zakresie współpracy z instytucjami oraz mieszkańcami miasta. W pracy radnej pomogły mi także zdolności podejmowania trudnych decyzji oraz rozwiązywania konfliktów, planowania i realizacji projektów, komunikatywności i umiejętności prowadzenia negocjacji, zdolności do pracy pod presją czasu i w zmieniających się warunkach.

 Zgromadzony kapitał społecznika wykorzystam w pracy na rzecz rozwoju naszej Gminy aby mieszkańcom żyło się lepiej, wygodniej i bezpieczniej.

Podstawowym założeniem mojego programu wyborczego jest nowa jakość zarządzania Gminą oparta na zasadach gospodarności i dostępności dla mieszkańców. Deklaruję, że przy podejmowaniu decyzji będę kierowała się dobrem mieszkańców.

Moimi celami będą:

1. Dostępność:

2. Atrakcyjność dla mieszkańców i turystów:

3. Nowoczesne zarządzanie:

4. Reagowanie na wyzwania:

Jako kandydatka na burmistrza jestem zainteresowana szeroko pojętym rozwojem lokalnej społeczności i budową dobrych relacji z mieszkańcami.

Moimi kluczowymi wartościami są:

#RazemDlaGóryKalwarii !