Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – 01.08.2019.

„Nie umiera ten kto, pozostaje w sercu i pamięci bliskich”.

Nasze Stowarzyszenie dziś reprezentowali Radni: Iwona Szymańska, Bożena Molak oraz Teresa Jędral, Sołtysi: Grażyna Michalska i Bartosz Miszewski, przedstawiciele Rad Sołeckich: Izabela Wrochna oraz Barbara Kluza oraz prezes Gminnej Rady Seniorów Elżbieta Banasiak wraz z Markiem Bąkiem, którego rodzina brała udział w Powstaniu Warszawskim.

“Cześć i chwała bohaterom.
Chwała i cześć!”