Monika Jarmuszewska

Z wykształcenia jestem magistrem zdrowia publicznego oraz zarządzania w ochronie zdrowia. Swoją wiedzę zdobywałam studiując na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i Uniwersytecie Warszawskim. Wiedzę tę oraz umiejętności zawodowe chcę wykorzystać dla dobra Mieszkańców Naszej Gminy. Moją przyszłość wiążę z Tym miejscem. Żyję Tu, widzę, słyszę i czuję! Lubię ludzi. Podejmuję wyzwania i kandyduję w wyborach do Rady Miejskiej w Moim Mieście – w Górze Kalwarii. Świadoma swojej decyzji wierzę, że będzie mi dane podjąć ten trud.

Moje starania skupione będą m.in.

  • na poprawie dostępu do ochrony zdrowia w Naszej Gminie
  • zaangażowaniu Gminy w promocję zdrowia – tworząc i organizując programy profilaktyczne i edukacyjne w wielu zakresach
  • na wspieraniu młodzieży warsztatami promującymi budowę relacji międzyrówieśniczych oraz działaniach promujących profilaktykę uzależnień oraz pomaganiu tym, którzy już doświadczyli trudności z uzależnieniami

Jeśli moje planowane działania są zgodne z Twoimi potrzebami, zagłosuj na nie – ZAGŁOSUJ NA MNIE!