Marta Raczyńska

Mam 46 lat, jestem żoną, mamą dwójki nastoletnich dzieci. Od 2010 roku jestem mieszkanką Krzaków Czaplinkowskich.

Ukończyłam studia na Wydziale Ochrony Środowiska Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Kariera zawodowe jest ściśle związane z pracą w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno. Doświadczenie, jakie nabyłam w trakcie pracy urzędniczej, stanowi cenny kapitał, który z pewnością okaże się nieoceniony w wykonywaniu obowiązków Radnej Miasta Gminy Góry Kalwarii.

Jako mieszkanka tej gminy, pragnę aktywnie przyczyniać się do poprawy komfortu życia jej mieszkańców.

Moje priorytety to dążenie do zrównoważonego rozwoju całej gminy poprzez:

  • zwiększenie bezpieczeństwa, ulepszanie infrastruktury drogowej,
  • rozbudowę istniejących oraz stworzenia nowych chodników i ścieżek rowerowych,
  • przyśpieszanie procesu budowy sieci kanalizacyjnej dla naszych wsi, mając na uwadze istotne aspekty sanitarno-ekologiczne oraz podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej,
  • inicjatywy edukacyjne promujące proekologiczne zachowania oraz zwiększające świadomość ekologiczną mieszkańców.

Razem możemy więcej.

Na Burmistrza Góry Kalwarii rekomenduję Panią Teresę Jędral.