Małgorzata Wasilewska

Nazywam się Małgorzata Wasilewska. Mam 39 lat. Jestem żoną i mamą dwójki dzieci. Jestem osobą pomocną, komunikatywną oraz posiadam cechy dobrego lidera.

Ukończyłam studia magisterskie w Wyższej Szkole ALMAMER w Warszawie, na kierunku Ekonomia, specjalizacja: Finanse i Bankowość.

Od 9 lat sprawuję funkcję sołtysa wsi Podgóra. Podczas swojej kadencji, w ramach Funduszu Sołeckiego, udało mi się zrealizować wiele przedsięwzięć, min.:

  • budowa placu zabaw,
  • wykopanie stawu w miejscu zaniedbanego jeziora,
  • utwardzenie i wyrównanie dróg gminnych,
  • organizacja pikników rodzinnych.

Pełnię również następujące funkcje:

  • wiceprzewodnicząca Rady Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Coniewie,
  • prezes Wspólnoty Gruntowej Wsi Podgóra.

Zaangażowana byłam także w otrzymanie dofinansowania z programu MIAS “Mazowsze dla sołectw” na modernizację oświetlenia ulicznego we wsi Podgóra, które nastąpi w 2024 roku, jak również w budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Coniewie.

Pełniąc funkcję sołtysa dobrze poznałam potrzeby mieszkańców.
Chciałabym je zrealizować – jako Radna:

7 kwietnia liczę na Wasze wsparcie.

Na Burmistrza Góry Kalwarii rekomenduję Panią Teresę Jędral.