Łukasz Jaworski

Mam 32 lata. Od 6 lat jestem mężem oraz od 3 lat ojcem.

Jestem absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Inżynieria Środowiska zakończonej tytułem magistra inżyniera. Posiadam uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej. Ukończyłem wiele szkoleń związanych z branżą budowlaną oraz środowiskiem.

Zawodowo prowadzę działalność gospodarczą związaną z projektowaniem sieci, przyłączy oraz instalacji sanitarnych dla osób prywatnych, firm oraz instytucji Państwowych. Poprzez prowadzenie takiego profilu firmy staram się wpływać w pozytywnym aspekcie na środowisko. Zawsze jeśli jest to możliwe wybieram do współpracy lokalnych przedsiębiorców.

Na Burmistrza Góry Kalwarii rekomenduję Panią Teresę Jędral.