Krzysztof Pielak

Nazywam się Krzysztof Pielak. Jestem szczęśliwym mężem, ojcem oraz dziadkiem pięciorga wnucząt.

Moje życie od ponad 40 lat związane jest z Moczydłowem, gdzie w pierwszych latach prowadziłem gospodarstwo sadownicze. Obecnie zajmuję się konserwacja urządzeń w dużych zakładach produkcyjnych.

Funkcje Sołtysa pełnię od 2011 roku.

Za czasów mojej kadencji zostały zrealizowane między innymi: Montaż oświetlenia przy ul. Długiej w Moczydłowie oraz utwardzenie tłuczniem dróg gminnych wraz z ich bieżącą naprawą.

W 2023 roku wspólnie z innymi Sołtysami napisałem wniosek do MIAS (Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw) polegający na wymianie oświetlenia na LED-owe wzdłuż ulicy głównej w Moczydłowie – realizacja ta nastąpi w 2024 roku.

Jestem organizatorem akcji Dnia Ziemi w moim Sołectwie.