Bartosz Miszewski

Mam 46 lat. Jestem szczęśliwym mężem oraz ojcem trójki wspaniałych córek.

Ukończyłem studia na Politechnice Warszawskiej na kierunku Inżynieria Materiałowa.

Od 2014 roku jestem Sołtysem wsi Dobiesz. W ramach budżetu sołeckiego wspólnie z mieszkańcami zrealizowaliśmy szereg inwestycji, między innymi: budowę oświetlenia, chodników oraz budowę boiska do koszykówki.

Podczas swojej kadencji byłem jednym z inicjatorów między innymi: balu dla kobiet z okazji 8 marca, Wigilii dla Seniorów, ognisk sołeckich oraz balów karnawałowych.

W trakcie sprawowania urzędu Sołtysa składałem wnioski do: Budżetu partycypacyjnego powiatu piaseczyńskiego (budowa chodnika wzdłuż ul. Lipowej w Dobieszu, budowa chodnika wzdłuż ul. Akacjowej w Sierzchowie, budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Dobieszu) Budżetu partycypacyjnego miasta i gminy Góra Kalwaria (budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Dobieszu, Dzień Dziecka na terenie SP w Dobieszu, budowa oświetlenia wzdłuż ul. Wolskiej w Dobieszu). W 2021 roku złożyłem wniosek w ramach programu MIAS o wybudowanie siłowni zewnętrznej dla mieszkańców. Obecnie znajduje się ona na terenie szkoły.

Od 2019 roku jestem Prezesem Stowarzyszenia Razem dla Góry. Podczas sprawowania tego stanowiska wspólnie z członkami Stowarzyszenia zrealizowaliśmy wiele inicjatyw np. użyczyliśmy szkołom podstawowym z miasta i gminy Góra Kalwaria serca na nakrętki, malowaliśmy gry w klasy, przekazaliśmy dwa laptopy dzieciom o trudnej sytuacji materialnej, pomagaliśmy uchodźcom z Ukrainy w ośrodku dla uchodźców w Tomicach, przekazaliśmy ubrania oraz zabawki Siostrom Eucharystkom z Góry Kalwarii, przekazaliśmy 8 komputerów dla szkoły podstawowej, kultywowaliśmy pamięć o osobach poległych podczas II wojny Światowej poprzez udostępnienie wystawy szkołom oraz DPS, zainicjowaliśmy nadanie nazwy ronda Batalionu AK Pięść w Górze Kalwarii, uczestniczyliśmy w festynach oraz różnych lokalnych inicjatywach poprzez robienie dzieciom waty cukrowej oraz popcornu, przekazywaliśmy drzewka świąteczne dla szkół podstawowych, obecnie finalizujemy budowę pomnika Muru Pamięci Batalionu AK Pięść który w 2024 roku zostanie wybudowany przy rondzie Batalionu AK Pięść.

Jestem delegatem Spółki Wodnej odpowiedzialnym za moją miejscowość.

W Szkole Podstawowej w Dobieszu jestem wiceprzewodniczącym Rady Rodziców. Między innymi z mojej inicjatywy dzięki rodzicom postawiliśmy nową altankę na terenie szkoły i wymieniliśmy siatkę w wyłapywaczach na boisku szkolnym.

Celami jakie przyświecają mi kandydując na stanowisko Radnego jest:

Szanowni Państwo 7.04.2024 swój głos oddajcie na mnie oraz na KWW Razem dla Góry Kalwarii

Na Burmistrza Góry Kalwarii rekomenduję Panią Teresę Jędral.