Arkadiusz Skibiński

Urodziłem się w 1989 roku w Chełmie, w Górze Kalwarii z rodziną zamieszkałem na początku lat ’90. Jestem mężem i ojcem dwójki dzieci.

Początkowe wykształcenie zdobyłem w szkole nr 2 przy ul. Kalwaryjskiej i nr 1 przy ul. Ks. Zygmunta Sajny, następnie w Liceum (profil – zarządzanie informacją) przy ul. Budowlanych. W Łodzi na wydziale Sztuk Pięknych i Projektowych ukończyłem w 2012 roku studia ze specjalizacją grafiki projektowej.

Przez większość życia mieszkałem w bloku przy ul. Dominikańskiej 2/4, następnie przez kilka lat na osiedlu parcela i finalnie zbudowałem dom i zamieszkałem przy ul. Walewickiej.

Zawodowo pracuję w branży ściśle związanej z moim wykształceniem – zajmuję się projektowaniem graficznym i jestem front-end developerem. Własną działalność gospodarczą prowadzę od ponad 10 lat.

Swoje poglądy określam jako konserwatywno-liberalne – jestem konserwatystą w kwestiach społecznych i wyznaję wolnościowe podejście do gospodarki. Wolność, własność, sprawiedliwość.

Poznaj mój plan na Górę Kalwarię >

Aktywność społeczna

Nowa Jerozolima – archiwalne zdjęcia Góry Kalwarii

W 2021 roku powołałem do życia inicjatywę, mającą na celu stworzenie wirtualnego zbioru archiwalnych zdjęć naszego miasta – link

Portal gromadzi nie tylko archiwalne zdjęcia, ale jest również platformą do wymiany wspomnień, przemyśleń i dzielenia się własnymi zbiorami, które często zalegają głęboko ukryte w zapomnianych szufladach – tych fizycznych, jaki tych w naszej pamięci.


Udział w konsultacjach społecznych w Górze Kalwarii, wnioski i inicjatywy lokalne, m.in. :

 • Wniosek w sprawie stanu i poziomu przygotowania Góry Kalwarii na sytuacje kryzysowe
 • List otwarty do Burmistrza z apelem o przywrócenie nocnej opieki lekarskiej w mieście.
 • Udział w konsultacjach koncepcji zagospodarowania miejsca czynnego wypoczynku na terenie byłej Jednostki Wojskowej – nowo otwarty plac zabaw
 • Udział w konsultacjach społecznych na temat przebudowy rynku im. Biskupa Stefana Wierzbowskiego w Górze Kalwarii.
 • Udział w konsultacjach dotyczących przebudowy targowiska miejskiego
 • Zorganizowanie petycji w sprawie uruchomienia nocnego dyżuru aptecznego w Górze Kalwarii.
 • Zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy antylockdownowej.
 • Akcja informacyjna na miejskim targowisku w Górze Kalwarii na temat szkodliwości nowych przepisów dot. rolnictwa.
 • Jestem pomysłodawcą utworzenia w naszymi mieście ogrodów społecznych – link


Ogólna aktywność społeczna m.in. :

 • Udział w konferencji prasowej ws. zwężenia na ul. Puławskiej w Piasecznie.
 • Uczestnictwo w akcjach ulicznych jak np. “Kwiaty Wołynia” – mająca na celu poszerzenie świadomości społecznej o zbrodniach wołyńskich, “Dzień dziecka zadłużonego” – mająca na celu uświadomienie o rosnącym długu publicznym, “Stop totalnej inwigilacji” – mówiącej o niebezpieczeństwach związanych z rosnącą skalą inwigilacji w naszym kraju…
 • Pomoc w organizacji i organizacja spotkań z publicystami, aktywistami, politykami.
 • Uczestnictwo w obchodach rocznic ważnych dla naszej tożsamości.
 • Aktywne uczestnictwo w manifestacjach, protestach społecznych np. dotyczącym wprowadzenia SCT w Warszawie.

Mój plan na Górę Kalwarię:

Obejmuje on rozwój miasta oparty na 4 filarach,
zamierzam o nie zabiegać w trakcie mojej kadencji:

Bezpieczeństwo

 • Zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej dla mieszkańców, przez np. uruchomienie nocnej pomocy lekarskiej.
 • Przywrócenie całodobowo czynnego komisariatu.
 • Rozwój oświetlenia miejskiego w krytycznych obszarach w celu poprawy widoczności i bezpieczeństwa po zmroku, np. doświetlenie przejścia przy ul. Dominikańskiej 11
 • Utworzenie cyklicznych szkoleń dla mieszkańców z zakresu reagowania w sytuacjach kryzysowych.
 • Stworzenie zaplecza rezerwowego do dyspozycji w sytuacji zagrożenia – np. odzież ochronna (maski przeciwgazowe), filtry do wody. “Gram prewencji lepszy niż kilogram interwencji”
 • Budowa helipada dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Rozwój infrastruktury i zieleni

 • Stworzenie ogrodu społecznego, więcej o tej inicjatywie – link
 • Nasadzenia drzew i roślin w miejskich przestrzeniach publicznych dla poprawy estetyki i mikroklimatu.
 • Modernizacja istniejącego oraz budowa nowych obiektów sanitarnych w miejscach publicznych.
 • Podjęcie kolejnej próby uruchomienia jednego punktu aptecznego dostępnego 24h, na zasadach dyżurów rotacyjnych – jedna apteka otwarta 24h jeden dzień w tygodniu.
 • Pozyskanie środków i zgody na remont kapliczki znajdującej się przy skrzyżowaniu ulic Grójeckiej i Walewickiej.
 • Adopcja terenów zielonych przez prywatne podmioty.
 • O utworzenie jadłodzielni miejskiej wnioskowałem od 2020 roku, ale w magicznym czasie przedwyborczym została ona zrealizowana 😉

Kultura

 • Zachowanie i promowanie lokalnej historii i dziedzictwa kulturowego przez m.in. działania w kierunku utworzenia muzeum historii Góry Kalwarii.
 • Położenie nacisku na promocję i rozwój turystyczny Zamku w Czersku, pozyskanie finansowania na modernizację infrastruktury turystycznej wokół zamku, w tym oznakowania oraz usług dla odwiedzających.
 • Utworzenie przestrzeni kreatywnej dla młodych artystów do wyrażania siebie poprzez sztukę graffiti, co jednocześnie przeniesie część takiej aktywności z przestrzeni publicznej.
 • Rozszerzenie współpracy miasta z lokalnymi artystami (muzykami, plastykami).

Komunikacja

 • Poprawa komunikacji na linii urząd miasta – mieszkańcy poprzez organizację częstszych konsultacji społecznych w dogodniejszych godzinach.
 • Wspieranie inicjatyw zwiększających partycypację mieszkańców w zarządzaniu miastem:
  • Zwiększenie aktywności Młodzieżowej Rady Miasta
  • Utworzenie Rady Przedsiębiorców.
  • Wsparcie inicjatyw społecznych organizowanych oddolnie przez mieszkańców.

Jestem konserwatystą, więc:

 • Będę stał w obronie wartości wypracowanych przez cywilizację łacińską.
 • Jestem przekonany, że rolnictwo jest kluczową i strategicznie ważną dziedziną gospodarki. Popieram obecne protesty rolników – bezpieczeństwo żywieniowe jest w interesie nas wszystkich.
 • Uważam, że ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego jest niezwykle ważna.
 • Tożsamość narodowa i poczucie wspólnoty jest fundamentem społeczeństwa.

Jestem wolnościowcem, więc:

 • NIGDY nie zagłosuję za nowymi podatkami i opłatami dla mieszkańców.
 • Jestem przeciwny koncepcji SCT, tak ochoczo wprowadzanej u naszych sąsiadów w Warszawie.
 • “Wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka”
 • Uważam, że kapitalizm jest lepszym systemem ekonomicznym niż socjalizm, ponieważ promuje innowacje i efektywność poprzez konkurencję i mechanizmy rynkowe.

Liczę na Państwa głos!

Pozostaję do dyspozycji – tel. 798 358 491

Na Burmistrza Góry Kalwarii rekomenduję Panią Teresę Jędral.