Anna Skajnowska

Mam 69 lat, jestem artystką malarką, mgr sztuki, absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Łazienkach Królewskich i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a także Collegium Psychotronicum. Z urodzenia Warszawianka, od prawie 20 lat mieszkanka wsi Dobiesz, uczuciowo związana z Górą Kalwarią, w której od lat pracuje jako instruktorka w Ośrodku Kultury, edukując dzieci oraz dorosłych w zakresie plastyki i ceramiki. Ponadto od ponad 10 lat reprezentuje Górę Kalwarię na licznych festynach i wydarzeniach kulturalnych jako członkini zespołu ludowego URZECZEni. Jako malarka, wielokrotnie brałam udział w licznych wystawach w Polsce i za granicą, uczestnicząc także w projektach charytatywnych.

Równolegle do mojej pracy twórczej, jestem mamą trójki dzieci, w tym dziewczynki z Tybetu, uratowanej spod okupacji chińskiej.

Ważna jest dla mnie praworządność i stawanie w obronie słabszych. Dzięki swojej pracy jako instruktor i nauczyciel artystyczny, niejednokrotnie miałam okazję obserwować, jak ważna jest edukacja artystyczna i możliwość kształtowania osobowości młodego człowieka poprzez rozwój jego wyobraźni, uważności na to co piękne i wartościowe, a także różnorodne, bo widziane z różnych perspektyw. Dzięki sztuce mamy możliwość kształtować własną dojrzałość i wrażliwość, odnaleźć bezpieczne miejsce wewnątrz siebie poprzez realizację zainteresowań i pasji, tak bardzo potrzebnych we współczesnym życiu codziennym. Moim pragnieniem jest, by w każdej szkole, w placówkach kultury i w przestrzeni miejskiej była możliwość realizacji pomysłów artystycznych, związanych z plastyką, muzyką, teatrem, będących alternatywą cyfrowego bytowania za pośrednictwem smartfonów oraz mediów społecznościowych. Widzę Górę Kalwarię, jako miejsce możliwości realizacji artystycznych i twórczych przedsięwzięć, w której każdy znajdzie przestrzeń oraz formę do wyrażania siebie.

Na Burmistrza Góry Kalwarii rekomenduję Panią Teresę Jędral.

Okręg nr 4
Miejsce nr 5