Anna Leśniak-Wrońska

Swoim doświadczeniem, kandydując na Radną z KWW „Razem dla Góry Kalwarii”, chciałbym wesprzeć Gminę w zakresie pozyskiwania środków na inwestycje tak, aby Gmina Góra Kalwaria powróciła na początek listy Gmin najbogatszych w Polsce.

To My jako Gmina jesteśmy podatnikami i tym samym beneficjentami środków unijnych i zagospodarujemy je zgodnie z potrzebami i priorytetami na terenie całej Gminy.

Posiadam wykształcenie wyższe: ukończyłam Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje stanowiska m.in. Dyrektora ds. Administracji, Managera w Agencji Reklamowej, Specjalisty do spraw Analiz i Raportów Finansowych w Administracji Państwowej.

Dodatkowo ukończyłam kursy:

  • Sparkasse Darmstadt – Doskonalenie kompetencji i poszerzenie wiedzy w zakresie finansów bankowych
  • Tandem Computer Frankfurt – Szkolenie w programowaniu
  • Kurs księgowości – Od podstaw do samodzielnego księgowego
  • Finanse dla Niefinansistów.
  • Komunikacja i współpraca w zespole.

Znam język niemiecki i rosyjski

„Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować”
J.W. Goethe

MOJE GŁÓWNE CELE  W KANDYDOWANIU NA RADNĄ DLA GÓRY KALWARII

ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DLA SAMORZĄDÓW I ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚĆI FINANSOWYCH GMINY:

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA:

POPRAWA KOMUNIKACJI:

POPRAWA OPIEKI ZDROWOTNEJ:

SPORT I REKRACJA:

PAŃSTWA GŁOS NA MNIE NIE ZOSTANIE ZMARNOWANY

Na Burmistrza Góry Kalwarii rekomenduję Panią Teresę Jędral.