Zumba w Brześcach

Stowarzyszenie Razem dla Góry we współpracy z Cardio Gym Center – CGC, zaprasza na zajęcia z ZUMBY. Zapraszamy w każdy wtorek o godzinie 18:45 w Zespole Szkół w Brześcach. Koszt uczestniczenia w zajęciach to 5 zł. Od osób niepełnoletnich wymagana będzie udzielona na piśmie zgoda opiekuna prawnego.