Targowisko w Górze Kalwarii

W dniu wczorajszym nasze Stowarzyszenie, wzięło udział w dyskusji otwartej, dotyczącej zmiany, bądź też pozostawienia w obecnej lokalizacji TARGOWISKA miejskiego. Prowadzącym to spotkanie był Burmistrz p. Arkadiusz Strzyżewski. Uczestnikami byli między innymi mieszkańcy Góry Kalwarii, sprzedawcy, radni miejscy oraz przedstawiciele naszego Stowarzyszenia. Burmistrz zaprezentował prezentację, na której między innymi, pojawiły się slajdy, przedstawiające obecną (MARIAŃSKA) jak i koncepcyjną (ZAKALWARIA) lokalizację targowiska. Oprócz tych zdjęć, wyświetlono nam sondę, w której to mieszkańcy, jednoznacznie wypowiedzieli się, że są przeciwni nowej lokalizacji. Na jednym z ostatnich slajdów, poznaliśmy też STATYSTYKI, które pokazały nam, jaki jest roczny dochód dla obecnego targowiska(rysunek poniżej). Wynosi on ~70 tysięcy złotych w skali rocznej. Przed spotkaniem dotyczącym pozostawienia, bądź przeniesienia miejskiego Targowiska, zastanawialiśmy się, która koncepcja będzie najwłaściwsza. Stracić dotację w kwocie ~1 miliona złotych, którą zatwierdzili radni poprzedniej kadencji wraz ze zmianą lokalizacji targu, czy też pozostawienie jego w obecnym miejscu. Naszym zdaniem o tym powinni zadecydować mieszkańcy Góry Kalwarii poprzez wypełnienie ankiety, którą to mogliby przesłać drogą elektroniczną, bądź osobiście do urzędu. Podczas spotkania w ratuszu, STOWARZYSZENIE “RAZEM DLA GÓRY”, zaproponowało, aby w SOBOTY na terenie targowiska miały miejsce WYPRZEDAŻE GARAŻOWE, dzięki którym moglibyśmy sprzedać za tzw. symboliczną złotówkę, rzeczy których już nie używamy, a innym mogłyby one się przydać.

RAZEM możemy WIĘCEJ.