Stowarzyszenie

Jeśli chcesz iść szybko, idź sam…

           Jeśli chcesz dojść daleko, idź razem.”

 

Szanowni  mieszkańcy i sympatycy naszej gminy,

Żyjemy w ciekawych czasach.   Oczywiście zawsze możemy ponarzekać na rzeczywistość, przywołać we wspomnieniach dawne  dzieje, porównać  się z innymi, którym lepiej się powodzi, krytycznie ocenić  poczynania rodziny, sąsiadów, urzędników, polityków etc. 

Możemy też  przyjrzeć się sobie samym i  zastanowić się nad tym, jak zmienić to, co się nam nie podoba, jak uczynić najbliższe nam środowisko bardziej przyjaznym. Takie refleksje legły u podstaw założycieli stowarzyszenia „Razem dla Góry”.  Postanowiliśmy  wziąć inicjatywę we własne ręce i spróbować  świat wokół nas uczynić lepszym, piękniejszym i ciekawszym. 

Uważamy, że region, w którym mieszkamy zanurzony jest głęboko w historii naszego kraju. Przeżył cudowny rozkwit i upadek, lata rozwoju gospodarczego i wojennych pożóg, panowanie książąt i królów, okresy wielkiej pobożności,  gdy Góra była Jerozolimą Mazowsza a  także czasy chaosu,  zniszczeń i niewoli. Jego mieszkańcy byli  otwarci i umieli żyć zgodnie z wyznawcami innych religii i innych narodowości. To właśnie życie w tyglu takiej różnorodności współtworzyło oblicze naszego miasta i gminy.  Na nowo odkryta kultura Urzecza należy do tych, które korzystały również z dorobku innych narodów.

Żyjemy w ciekawych czasach, w czasach, które pozwalają nam wziąć wiele spraw we własne ręce. Nie musimy się stowarzyszać, by działać przeciwko komuś ( jak w czasie zaborów), możemy jednoczyć się dla poprawy jakości życia nas samych i naszej gminy.

Uważamy, że siła tkwi w zbiorowości, że łatwiej działać w grupie niż pojedynczo, że w ludziach połączonych wspólną ziemią, językiem, dziedzictwem kulturowym i obyczajami może zrodzić się niezwykła energia…

Jesteśmy otwarci na wszystkie pomysły. Pragniemy pomagać dzieciom i dorosłym, organizować ciekawe zajęcia artystyczne,  a także porady prawne, profesjonalne warsztaty, koncerty, festyny, jarmarki… i , co nam jeszcze Państwo podpowiedzą. Pragniemy wspierać urzędujące władze i istniejące już organizacje w ich cennych pomysłach i tegoż samego oczekujemy od nich.

Nasze cele można streścić w paru punktach zapisanych w statucie:

  • Działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Góra Kalwaria.

  • Działanie na rzecz rozwoju demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

  • Dbałość o dobra kultury i sztuki, ochronę obiektów zabytkowych oraz środowisko naturalne.

  • Aktywizowanie lokalnych społeczności wokół działań o charakterze dobra wspólnego, mieszczących się w katalogu sfer pożytku publicznego.

  • Animowanie działań samopomocowych.

  • Reprezentowanie potrzeb mieszkańców na forum jednostek samorządu terytorialnego województwa Mazowieckiego.

 

Zachęcamy wszystkich aktywnych i pomysłowych mieszkańców do współpracy z nami. Zachęcamy donatorów  i sponsorów do wspierania naszych działań. 

                        Zarząd Stowarzyszenia „Razem dla Góry”