Sprzątanie w Moczydłowie.

♻️ Nasz Sołtys Moczydlowa, Krzysztof Pielak w dniu dzisiejszym był współorganizatorem akcji sprzątania w okolicach jego wsi. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie.
♻️ Wasze Stowarzyszenie Razem dla Góry.