Rocznica 100-lecia Bitwy Warszawskiej i Dzień Wojska Polskiego – relacja.

Na gminnych uroczystościach z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej i Dnia Wojska Polskiego Stowarzyszenie “Razem dla Góry” reprezentowały radne: Teresa Jędral, Bożena Molak i Iwona Szymańska oraz Marek Bąk i Stanisław Fijka. Złożyliśmy kwiaty i znicze we wszystkich miejscach pamięci związanych z dzisiejszym Świętem: na Placu Piłsudskiego pod popiersiem Marszałka, na błoniach pod obeliskiem upamiętniającym dekorację orderami kawalerzystów konnych przez Józefa Piłsudskiego, a także na cmentarzu w Górze Kalwarii w kwaterze wojskowej.
Chwała Bohaterom! 🇵🇱🇵🇱🇵🇱