Petycja w sprawie zamknięcia ośrodka dla uchodźców w Lininie

UWAGA!!!! W związku z tym że oczekujemy na oficjalne stanowisko Burmistrza oraz Rady Gminy Góra Kalwaria w sprawie poparcia dla naszej inicjatywy dotyczącej likwidacji ośrodka dla cudzoziemców w Lininie, przedłużyliśmy zbieranie podpisów pod wnioskiem do końca maja. Osoby chętne do pomocy przy zbieraniu podpisów mogą się zgłaszać do prezesów stowarzyszeń koordynujących akcję:
– p. Marcin Gwardys, tel. 609 645 109 (Stowarzyszenie Rodzin Polska Pamięć i Tożsamość)
– p. Andrzej Krupa, tel. 660 485 929 (Stowarzyszenie Razem dla Góry)końca maja. Punkty zbiórki pozostają bez zmian.