Dzień Sołtysa

11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa – święto w którym przypominamy, jak ważną rolę w środowiskach wiejskich odgrywają sołtysi. Na co dzień zajęci własnymi obowiązkami, swoją służbę pełnicie przede wszystkim społecznie, będąc reprezentantami swoich sąsiadów, rodziny, przyjaciół. Jesteście tym najmniejszym, ale jednocześnie niezbędnym ogniwem spalającym lokalną społeczność.                W tym dniu życzymy Wam   wytrwałości w codziennej służbie, wspaniałych pomysłów na rozwój Waszych […]

Czytaj dalej

Wywiady z Sołtysami – Małgorzata Wasilewska Sołtys Podgóry

Przyjazna Podgóra Z sołtys Podgóry, Małgorzatą Wasilewską, rozmawiała Agnieszka Deja. Jakie zmiany zaszły w ostatnich latach w Podgórze? M.W.: Zostałam sołtysem, ponieważ mieszkańcy pragnęli zmiany. W Podgórze udało się uporządkować grunty dawnego jeziora, tymczasowo naprawić drogę gminną, przeprowadzona została przebudowa linii energetycznej. Podgóra posiada grunty należące do wspólnoty wiejskiej, które wykorzystuje jako plac zabaw i boisko. Niestety nie mamy własnej […]

Czytaj dalej

Zgłoś problem

Uprzejmie informujemy mieszkańców, że można zgłaszać do urzędu różnego rodzaju uszkodzenia mające miejsce na terenie naszej gminy np. uszkodzenia jezdni, chodnika, oświetlenia w formie elektronicznej. http://zgloszenie.gorakalwaria.pl/

Czytaj dalej

Razem z Cendrowicami

W dniu 08-02-17 na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej przyjęto projekt uchwały dotyczącej planowanych zmian nauczania w klasach 1-8 na terenie naszej gminy. Przedmiotowy projekt nie uwzględnia propozycji złożonych przez mieszkańców, Sołtysa Bożenę Molak oraz Radę Sołecką Cendrowic (petycję podpisało około 150 osób). Zmiany dotyczyły wprowadzenia od rocznika 2017-2018 klasy „0” oraz utworzenia od 2018-2019 zespołu szkolno – przedszkolnego. Stowarzyszenie Razem […]

Czytaj dalej

Szkolenie komputerowe – I edycja

Uprzejmie informujemy, iż zakończyło się pierwsze bezpłatne szkolenie komputerowe dla mieszkańców naszej gminy zakończone egzaminem i otrzymaniem przez 11 uczestników Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Gospodarzem przedmiotowego szkolenia był Sołtys Pęcławia Monika Strzyżewska. Program szkolenia (podstawowe) obejmował następujące zagadnienia: obsługa komputera, środowisko open Office, zarządzanie danymi, komunikacja. Szkolenie trwało 60 godzin i miało na celu podniesienie kwalifikacji i pozycji na rynku […]

Czytaj dalej
1 2 3 4 5 10