Wywiady z Sołtysami – Krzysztof Pielak Sołtys Moczydłowa

Urok Moczydłowa   Z sołtysem Moczydłowa, Krzysztofem Pielakiem, rozmawiała Agnieszka Deja.   Co udało się zrobić w Moczydłowie w ostatnich latach? K.P.: Dużo może nie udało się zrobić, ale zawsze coś. Skupię się na rzeczach, które pojawiły się za mojej kadencji. Główną sprawą, którą udało się mnie jako sołtysowi zrobić, to remont dróg we wsi. Jedna jest w dole, przy […]

Read more

11 listopada 1918 rok w Górze Kalwarii

W październiku 1906r przybył do Góry Kalwarii Szymon Adamiec wychowanek Seminarium Nauczycielskiego w Siennicy (koło Mińska Mazowieckiego) karnie przeniesiony z Latowicza gdzie pracował jako nauczyciel (po trzymiesięcznym areszcie za strajk szkolny w 1905r.)do pracy w szkole . Członek Polskiej Organizacji Wojskowej (tajnej formacji militarnej utworzonej w 1914r. przez Józefa Piłsudskiego). W 1918 roku na czele oddziału strażaków rozbrajał Niemców jako  […]

Read more

11 listopada 1918 roku w Czersku

Dnia 11 listopada 1918 r. o godz. 10:00 (termin uzgodniono ze strażakami z Góry Kalwarii) członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej działającej w Czersku od 1916 r.(założonej przez podoficera plutonowego Struzika z kompanii Legionów stacjonującej w 1916 r. w Czersku) przystąpili do rozbrajania żołnierzy niemieckich przebywających w willi Pana Krafta. Willa zajęta została wbrew woli właściciela, który ją opuścił i wyjechał do […]

Read more

Nowe kontakty Stowarzyszenia Razem dla Góry

Komunikat 10.10. 2016 10 października tego roku prezes Andrzej Krupa, wiceprezes Mariusz Adamczyk i Danuta Rechnia spotkali się z przedstawicielami zarządu Gminnej Rady Seniorów przewodniczącą Panią Elżbietą Banasiak i sekretarzem Panem Ryszardem Lutomirskim. Misją tej organizacji jest między innymi działanie na rzecz poprawy jakości życia seniorów w naszej gminie wspieranie ich udziału w życiu społeczności lokalnej i budowania społeczeństwa obywatelskiego […]

Read more

Wywiady z Sołtysami – Bartosz Miszewski Sołtys Dobiesza

Przyjaźni mieszkańcy Dobiesza Z sołtysem Dobiesza Bartoszem Miszewskim rozmawiała Agnieszka Deja. Jakie zmiany zaszły w ostatnich latach w sołectwie? Dobiesz ze wsi typowo rolniczej przekształcił się w małą podwarszawską miejscowość. Z dala od zgiełku miasta, tuż przy wjeździe do Dobiesza, od ponad roku mieszkańcy mogą korzystać z nowopowstałej restauracji „Winny Garaż”. W pierwszym półroczu tego roku rozbudowane zostały nasze dwa miejscowe […]

Read more

Wywiady z Sołtysami – Andrzej Krupa Sołtys Tomic

Działamy wspólnie Z sołtysem Tomic, Andrzejem Krupą, rozmawiała Agnieszka Deja. A.D.: Jakie zmiany zaszły w ostatnich latach w Tomicach? A.K.: Jestem sołtysem półtora roku. Za poprzedniego sołtysa, który sprawował tę funkcję osiem lat, położono asfalt na ulicy Reja i Kochanowskiego. To były najważniejsze rzeczy, których udało się dokonać. Gdy zostałem sołtysem, wystąpiłem z petycją mieszkańców o budowę progów zwalniających na […]

Read more

34 Sesja Rady Miejskiej

I N F O R M A C J A XXXIV sesja Rady Miejskiej Góry Kalwarii odbędzie się 28 września 2016 roku (środa) godz. 1400 w Ośrodku Kultury w Górze Kalwarii, przy ul. por. Jana Białka 9. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie XXXIV sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Informacja z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. 4. […]

Read more
1 9 10 11 12 13 16