Obchody 77 rocznicy zbrodni katyńskiej

W dniu 7 kwietnia, przed pomnikiem poświęconym „Żołnierzom Poległym w Walce” odbyły się obchody 77 rocznicy zbrodni katyńskiej, w wyniku której śmierć poniosło ponad 21 tysięcy obywateli Polski. Zbrodni tej dokonali sowieci (na mocy decyzji najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich) wiosną 1940 roku, mordując przedstawicieli polskiej inteligencji strzałem w tył głowy. Wśród pomordowanych znajdowali się także żołnierze kalwaryjskiego pułku artylerii oraz mieszkańcy naszego miasta. Zbrodnia ta była wynikiem paktu Ribbentrop – Mołotow na podstawie którego we wrześniu 1939 roku dokonano wspólnej napaści na II Rzeczpospolitą Polską (01 września zbrojnej napaści dokonały hitlerowskie Niemcy a 18 września ZSRR).

Ceremonię poprowadzili kadeci z Liceum Ogólnokształcącego ochrony granicy państwowej im. Marszałka Franciszka Bielińskiego, od wielu lat współorganizujący wspólnie ze Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Urzędem Miasta i Gminy w Górze Kalwarii, uroczystości upamiętniające poległych w Starobielsku, Kozielsku, Ostaszkowie oraz innych więzieniach NKWD znajdujących się na obszarze przedwojennych wschodnich województw Rzeczpospolitej.

W imieniu naszego Stowarzyszenia hołd bestialsko pomordowanym złożyli Małgorzata Wasilewska, Marek Bąk oraz Andrzej Krupa.

Cześć i Chwała Bohaterom.

Share on Facebook