Jan Jarosz

Jan Jarosz, Pęcław, 51 lat szczęśliwy mąż i ojciec 3 dzieci. Prowadzi gospodarstwo sadownicze, radny od 2014r.

Najważniejsze postulaty to budowa boiska szkolnego w Coniewie, rozbudowa sieci komunikacyjnej i infrastruktury drogowej na wsiach, budowa dróg, gazyfikacja wsi, zaangażowany przy przebudowie drogi krajowej 79.

Osiągnięcia w trakcie kadencji: remonty dróg gminnych i powiatowych (nowa nawierzchnia), inicjator zadaszonych przystanków szkolnych. Pozyskiwanie środków gminnych na projekt budowy boiska szkolnego  w Coniewie.