Bożena Molak

Bożena Molak, Cendrowice

Wieś to ja

Tu jest moje miejsce

Tu jest mój dom

 

Myślisz tak samo, zagłosuj na mnie

  1. dokończyć plan zagospodarowania dla części wsi
  2. objąć planem zagospodarowania pozostałą część wsi
  3. zmienić lokalizację budowy wieży – stacji telefonii komórkowej P4 z terenów budowlanych (z oczywistych względów posadowić ją na terenach np. leśnych)
  4. odtworzyć rowy wzdłuż ul. Szkolnej w kierunku Sobikowa (droga powiatowa), następnie odwodnić teren Sobikowa (w miejscu, gdzie zbiegają się droga powiatowa, wojewódzka i gminna) i tym wspólnym ciągiem odprowadzić nadmiar wód do rowu w kierunku Obrębu (rowu, który z założenia ma zbierać nadmiar wód)